پیچ گوشتی دو طرفه مدل ۰۱۲

۸,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی دو طرفه مدل ۰۱۹

۲۵,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی ضربه خور شیلد

۱۵,۰۰۰ تومان

فازمتر آیرون مکس مدل IM-VT63

۱۱,۰۰۰ تومان

فازمتر ایران ابزار مدل ۰۱۶

۱۵,۰۰۰ تومان

فازمتر ایران ابزار مدل ۰۲۰

۲۵,۰۰۰ تومان

فازمتر توسن مدل T9-370T

۲۷,۰۰۰ تومان

فازمتر رونیکس مدل RH-2718

۲۰,۰۰۰ تومان

فازمتر سوپز مدل SOUPS-203

۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه ۵۴ عددی پیچ گوشتی توسن مدل T8316-S54

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ۷ عددی پیچ گوشتی توسن مدل T90N-SB7S

۲۵۰,۰۰۰ تومان