قیچی صنعتی وانگ مازی مدل M-215

95,000 تومان

قیچی لوله سبز سیلانو سایز 42

110,000 تومان

قیچی ورق بر نکس تول مدل 103

90,000 تومان

قیچی ورق بر توسن بلند مدل TTASSL12

420,000 تومان

قیچی ورق بر توسن مدل TATS-S10

390,000 تومان

قیچی ورق بر جانگ سایز 8 اینچ

95,000 تومان

قیچی لوله بر ورتکس

70,000 تومان

قیچی همه کاره

75,000 تومان

قیچی لوله بر آروا مدل 4202

130,000 تومان