قیچی باغبانی آیرون مکس مدل IM-2155

۴۳۰,۰۰۰ تومان

قیچی صنعتی وانگ مازی مدل M-215

۹۵,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر ۴۲ میلی متری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر آروا مدل ۴۲۰۲

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر سیلند سایز ۴۲ میلی متر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر ورتکس

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیچی همه کاره

۶۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر توسن بلند مدل TTASSL12

۴۲۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر توسن مدل TATS-S10

۳۹۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر جانگ سایز ۸ اینچ

۹۵,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر نکس تول مدل ۱۰۳

۹۰,۰۰۰ تومان