دریل پیچ گوشتی شارژی توسن(دو باتری) مدل ۹۰۱۲SC

۲,۴۲۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان

بکس برقی توسن مدل ۰۵۳۵IW

۱,۹۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان

چکش تخریب توسن مدل ۶۰۰۵DH

۳,۱۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۹,۰۰۰ تومان

کارواش ۱۰۰ بار القایی توسن مدل ۱۲۱۴ IPWX

۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۴,۰۰۰ تومان

کارواش ۱۰۰ بار دینامی رونیکس مدل RP-0100

۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل ۸۰۱۲

۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۱

۲,۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

کارواش ۱۰۰ بار دینامی رونیکس مدل RP-0100C

۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ دستی آتروکس مدل AT-1120

۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیچ دستی آتروکس مدل AT-1117

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۰۰

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۱۱

۹۹۸,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۲۰

۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ تومان

اره عمود بر رونیکس مدل ۴۱۵۰

۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۱۱

۸۴۸,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

فرز سنگبری توسن پلاس مدل ۳۳۸۷A

۲,۶۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۲۵

۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۵۰

۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان ۹۸۸,۰۰۰ تومان

پیچ گوشتی برقی توسن مدل ۰۹۱۱SN

۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان ۹۸۱,۰۰۰ تومان

اره عمود بر توسن مدل ۵۰۵۶J

۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان

مجموعه تراز لیزری نووا مدل NTL-2662

۲,۶۸۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان

مینی فرز توسن مدل ۳۱۱۷SA

۹۹۸,۰۰۰ تومان ۹۰۵,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۰۱

۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن توسن مدل ۸۰۲۰H

۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۲۶

۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۳۰

۸۹۸,۰۰۰ تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان

مینی فرز توسن مدل ۳۲۶۰A

۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۹,۸۰۰ تومان