جک ۱۰ تن ام ای

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جک ۲ تن روغنی آیرون مکس مدل T90204S

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جک ۲۰ تن ام ای

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جک ۳ تن روغنی ME

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جک ۳ تن روغنی آیرون مکس مدل T90304S

۶۰۰,۰۰۰ تومان

جک ۵ تن روغنی آیرون مکس مدل T90504S

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جک روغنی ۲ تن ME

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جک روغنی ۲ تن رابین

۳۴۰,۰۰۰ تومان

جک سوسماری هیدرولیک سفیر مدل SHFJ-2T

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک خودرو نووا مدل NTB-2102

۵۵۰,۰۰۰ تومان

جک هیدرولیک نووا مدل NTB2103 سایز ۳ تن

۶۰۰,۰۰۰ تومان

خرک ۳ تن اصفهان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

درجه باد گیج دار نووا مدل NTT-2704

۲۹۰,۰۰۰ تومان