الماس شیشه بر اکو مدل Y-6610

۴۰,۰۰۰ تومان

الماس شیشه بر ورتکس مدل M-02

۸۰,۰۰۰ تومان

تیغ اره عمودبر آهن اکو مدل T118A بسته ۵ عددی

۳۰,۰۰۰ تومان

تیغ اره عمودبر ام دی ف YDS مدل T101B بسته ۵ عددی

۳۰,۰۰۰ تومان

تیغ اره عمودبر چوب اکو مدل T144A بسته ۵ عددی

۴۰,۰۰۰ تومان

قیچی باغبانی آیرون مکس مدل IM-2155

۴۳۰,۰۰۰ تومان

قیچی صنعتی وانگ مازی مدل M-215

۹۵,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر ۴۲ میلی متری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر آروا مدل ۴۲۰۲

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر سیلند سایز ۴۲ میلی متر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قیچی لوله بر ورتکس

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیچی همه کاره

۶۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر توسن بلند مدل TTASSL12

۴۲۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر توسن مدل TATS-S10

۳۹۰,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر جانگ سایز ۸ اینچ

۹۵,۰۰۰ تومان

قیچی ورق بر نکس تول مدل ۱۰۳

۹۰,۰۰۰ تومان

کاتر اکو مدل ۶۰۱

۱۸,۰۰۰ تومان

کاتر دایسون مدل ES 101604

۱۷,۰۰۰ تومان

کاتر رونیکس مدل RH-3002

۷۰,۰۰۰ تومان

کاتر فلزی اکو سایز ۱۸

۳۵,۰۰۰ تومان

کاتر نووا مدل NTC 1301

۴۰,۰۰۰ تومان